"W&BS Doradztwo Personalne"

Z nami zatrudniasz NAJLEPSZYCH!

Elektroniczny System Ocen Pracowniczych

Autor dnia cze 18, 2017 w ocena efektywności pracy | 0 komentarzy

Elektroniczny System Ocen Pracowniczych (ESOP) to  aplikacja pozwalająca na sprawną ocenę pracy oraz przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom. Oprogramowanie, które zbudowaliśmy bazując na 15 latach doświadczenia pozwala kadrze kierowniczej na dokonywanie oceny pracy począwszy od rutynowej krótkookresowej oceny  (np. miesięcznej, kwartalnej ) do oceny okresowej rocznej. Proces przeprowadzany jest za pomocą aplikacji zawierającej specjalnie skonfigurowane formularze oceny. Każdy pracownik jest oceniany na podstawie kryteriów dostosowanych do jego stanowiska.

Poza modułem Oceny Pracownicze ESOP posiada również szereg dodatkowych funkcji, które pozwalają m.in. na zgłaszanie przez pracowników pomysłów i inicjatyw.

Czytaj Więcej

Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej – International Raw Materials Career Fair, IRMC’17

Autor dnia kwi 18, 2017 w Baza Inżynierów, Doradztwo Personalne, Executive Search, Inżynieria/Produkcja, targi | 0 komentarzy

Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej – International Raw Materials Career Fair, IRMC’17

W dniu 23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędą się Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej (International Raw Materials Career Fair, IRMC’17).

Wydarzenia towarzyszące wystawie to:

Czytaj Więcej

Audyt działów sprzedaży

Autor dnia mar 31, 2015 w Sprzedaż i marketing | 0 komentarzy

Każdy przedsiębiorca, dbając o interes firmy jest zaniepokojony, gdy jej produkt nie znajduje swoich nabywców. Oczywistym jest, że nie działa on samodzielnie, ale za jego promocją i dystrybucją stoją ludzie zatrudnieni w dziale sprzedaży. To oni wychodzą z gotowym produktem do obecnych i potencjalnych klientów i od nich w dużej mierze zależy czy produkt „się sprzeda czy nie”. Do kierownictwa firmy należy natomiast dbałość o to, by zespół działu sprzedaży składał się z osób, które będą potrafiły pracować na wynik przedsiębiorstwa. W jaki sposób można tego dokonać?

Czytaj Więcej

Ocena pracy

Autor dnia mar 31, 2015 w audyt personalny, oceny pracownicze, system okresowych ocen pracowniczych, weryfikacja pracowników | 0 komentarzy

W prowadzeniu przedsiębiorstwa konieczne jest ciągłe monitorowanie jego funkcjonowania z różnych punktów widzenia. Korygowanie nieefektywnych działań i wzmacnianie tych, które przynoszą największe korzyści, jest kluczem do sukcesu. O ile rentowność inwestycji czy wynik sprzedażowy można łatwo sprawdzić, o tyle ocena pracy zatrudnionych pracowników jest czynnością na tyle złożoną, że w tym celu konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, które pozwolą na wyciągnięcie rzetelnych i obiektywnych wniosków. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się korzystanie z usług firm zewnętrznych przy wdrażaniu systemów okresowych ocen pracowniczych i przeprowadzanie audytów personalnych.

Czytaj Więcej

Weryfikacja działań sprzedażowych

Autor dnia mar 30, 2015 w Sprzedaż i marketing, weryfikacja pracowników | 0 komentarzy

Prowadzenie firmy i dbanie o stały wzrost sprzedaży i udziału w rynku jest planem i strategią działania wielu przedsiębiorców.  Aby to osiągnąć, trzeba być rozpoznawalni na rynku, mieć wiele zleceń, rozwijać swoją działalność, trafiać w potrzeby i gusta swoich obecnych i potencjalnych klientów. Jak się to ma do faktu, że ok. 40% zapytań ofertowych pozostaje bez odpowiedzi? Oznacza to, że na własne życzenie pozbywamy się ok. 40% potencjalnych klientów. Dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić?

Czytaj Więcej

Ocena kadry kierowniczej

Autor dnia mar 26, 2015 w doradztwo organizacyjne, Kadra Zarządzająca, Wiadomości ogólne | 0 komentarzy

O powodzeniu danego przedsiębiorstwa w głównej mierze decydują ludzie, którzy kierują jej działalnością. Tylko do pewnego momentu rozwoju firmy możliwe jest kierowanie wszystkim samodzielnie przez właściciela firmy. Często wiąże się to z ogromnym nakładem czasu i pracy z jego strony. Właściciele i prezesi, tak dużych korporacji jak i małych firm rodzinnych, potrzebują niejednokrotnie wsparcia osób, które odciążą ich z części działań, znają branżę, potrafią stanąć na stanowisku lidera i pokierować działaniami swoimi jak i podwładnych, by osiągać założone cele i generować zyski. Należy im powierzyć duży zakres odpowiedzialności, swobody w podejmowaniu decyzji i przekazać znaczną części uprawnień. Wiążę się to z ogromnym ryzykiem i koniecznością zaufania, bo tylko w ten sposób będą mogli działać efektywnie. Nasuwa się więc pytanie: Jak sprawdzić, czy osoby które pełnią w mojej firmie funkcje kierownicze są właśnie tymi, którym mogę zaufać i które pomogą mi w podwyższeniu jej wydajności i efektywności?

Czytaj Więcej

Ocena kompetencji sprzedażowych

Autor dnia mar 26, 2015 w Sprzedaż i marketing, weryfikacja pracowników | 0 komentarzy

Kompetencje sprzedażowe są bardzo pożądanymi cechami, poszukiwanymi przed pracodawców praktycznie każdej branży. Nie uczy się ich w szkole, ani na praktycznie żadnym kierunku studiów, dlatego osoby, które je posiadają i doskonalą, są atrakcyjne na rynku pracy. Handlowiec jest łącznikiem firmy z potencjalnymi i obecnymi klientami. Jest reprezentantem jej marki, produktów i usług. Kluczowe jest zatem zbadanie i ocena czy i na ile osoby zatrudnione w dziale sprzedaży, mające generować przychody, są do tego przygotowane. Nawet najlepszy produkt ma nikłe szanse znalezienia swojego nabywcy, jeśli nie zajmie się nim handlowiec nastawiony na realizowanie wyniku sprzedażowego.

Czytaj Więcej